Aktualizace pouze pomocí DVD

Pokud nemáte v ordinaci přístup k internetu a přenášení aktualizací z jiného počítače s internetem Vám připadá složité, můžete si objednat expresní zasílání kvartálních aktualizací na DVD. Pokud si objednáte tuto službu, obdržíte každý rok čtyři kvartální aktualizace na DVD, které budou obsahovat všechny internetové aktualizace uvolněné během předcházejícího kvartálu.

Jakmile obdržíte kvartální aktualizaci na DVD, vypněte při nejbližší příležitosti program na všech počítačích a vložte aktualizační DVD do mechaniky počítače. Po chvíli se zobrazí úvodní nabídka, ve které klikněte na položku:  Aktualizovat AMICUS®

Pokud nedojde k automatickému spuštění instalačního programu, spusťte z disku DVD program autorun.exe (pokud nebudete mít zobrazeny přípony souborů, rozpoznáte soubor podle stejné ikony jakou má zástupce programu), který najdete v adresáři Autorun.
Po ukončení aktualizace spusťte program běžným způsobem a zadejte vaše přístupové heslo. Na obrazovce se může objevit výzva k aktivaci nově nainstalovaných číselníků nutných pro chod programu. Následně se objeví výzva k přepočtu dokladů a evidovaných receptů dle nového číselníku. Přepočet dokladů můžete provést i později v hl. menu Pojišťovna, Doklady, kde najdete tlačítko Přepočty dokl.

 

Aktuality

starší aktuality