O programu AMICUS

AMICUS je program určený pro všechny typy ambulancí kromě stomatologických. Pro gynekology, pediatry a oftalmology byly vytvořeny speciální verze, respektující specifické potřeby ambulancí daných odborností. Pro lékaře, kteří nechtějí vést zdravotní dokumentaci pacientů v elektronické formě, je k dispozici jednodušší verze AMICUS MINOR, která umožňuje vést pouze registr pacientů, vykazovat poskytnutou zdravotní péči zdravotním pojišťovnám a výsledné dávky a faktury předávat elektronicky přes internet.

ami_jurena7.jpg

AMICUS vede kompletní zdravotní dokumentaci pacientů počínaje zavedením pacienta do evidence, jeho registrací k příslušné zdravotní pojišťovně, přes vložení potřebných zdravotních údajů, dekurzů, medikací, pracovních neschopností, příjmů výsledků z komplementárních vyšetření až po zaúčtování provedené péče zdravotní pojišťovně. Tyto základní možnosti jsou doplněny mnoha tiskovými výstupy jak do standardních formulářů, tak do formulářů uživatelsky definovatelných. Program nabízí i velké množství kritérií, podle kterých lze provést výběr skupiny pacientů. Pro tyto výběry lze použít téměř všechna již vložená data.

Pro sledování ekonomiky chodu ordinace nabízí AMICUS celou řadu přehledů a sestav od počtů ošetřených pacientů, přes statistiky vykázaných položek až po sledování preskripce léků a zdravotních pomůcek.

AMICUS umožňuje příjem a export dat do jiných systémů pomocí datového standardu MZ ČR, komunikaci s diagnostickými přístroji (počítačová EKG, spirometr, tonometr ...) i práci s obrazovou informací pomocí modulu VVision (ultrazvuk, endoskopie, skener, fotoaparát).

AMICUS je uživateli ceněn především pro rychlé a kvalitní vyúčtování poskytnuté péče (včetně hotovostní platby) zdravotním pojišťovnám a pro rychle dosažitelnou aktuální podporu při práci s programem. K jeho dalším přednostem patří snadné a intuitivní ovládání respektující obecně používané standardy Windows, stabilita dat i velký rozsah funkcionality.

Pokud se rozhodnete program AMICUS ve Vaší ambulanci využívat, můžete očekávat následující pozitivní efekty:

  • rychlá měsíční uzávěrka dokladů pro ZP, snížení chybovosti
  • 100 % kontrola nad dokladem od jeho pořízení až po předání ZP
  • snadná oprava vrácených dokladů
  • rychlý přístup ke zdravotní dokumentaci pacienta
  • rychlejší a kvalitnější vystavování tiskopisů (recepty, PN, Poukazy apod.)
  • eRecept součástí softwaru zdarma
  • přístup k informacím důležitým pro řízení chodu ambulance z hlediska ekonomického
  • trvalý kontakt s firmou, zabývající se profesionálně touto problematikou již téměř 20 let.

Rychlý kontakt

SERVIS

tel.: 246 007 855
Každý všední den od 7:00 do 19:00.

OBCHOD

tel.: 246 007 820
Každý všední den od 8:00 do 16:00.

REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCI >

Aktuality

starší aktuality